Vyvolávací systémy

Naše vyvolávací zařízení se skládají z tiskárny pořadových lístků, LCD displeje a doplňkových zařízení (čtečky karet pojištěnců, přepážkového displeje, elektrického zámku).

SLUŽBY

Vyvolávací systémy pro různé druhy podnikání

Vyvolávací systémy znáte běžně například z pošty nebo z čekáren na úřadech a v nemocnicích. Cílem vyvolávacího systému je zajistit spravedlivé a rychlé odbavení čekajících osob bez nepříjemného čekání v dlouhých a nepřehledných frontách. Může také zabezpečit anonymitu klientů a zajistit jejich orientaci a pohyb v budově. V zahraničí jsou tyto systémy známé jako Queue management systems nebo Visitor management systems.

Zjednodušeně by se dalo říct, že se vyvolávací systém skládá z kiosku, kde zadáte svůj požadavek a vyvolávacího zařízení, což jsou LCD, LED a další typy obrazovek různých formátů. Jednoduché nastavení celého systému snadno zajistíte přes ovládací software.  

Vyvolávací systémy do restaurací

Vyvolávací systém v nemocnicích

Vyvolávací systémy do ordinací

Vyvolávací systém na úřadech

Systémy do čekáren a očkovacích center

Adcall

Kde všude naše vyvolávací systémy najdete?

Vyvolávací systémy najdou své uplatnění kdekoliv, kde potřebujete řídit frontu zákazníků, pacientů, hostů, návštěvníků a podobně. Zde je výčet nejčastějších umístění našich vyvolávacích systémů a zařízení.

Adcall

Vyvolávací systémy do restaurací

Pomůžeme vám zajistit vyvolávací systém pro restaurace, který vám umožní uspořádat přicházející zákazníky do fronty a v řádném pořadí vyřizovat jejich objednávky. Jestliže chcete informovat své klienty o nabídkách restaurace, novinkách a akčních nabídkách, využijte náš sofistikovaný digital signage systém, který vám to jednoduše umožní a vše zobrazí ve formátu videa, obrázku, slideshow. 

Na obrazovce si klient vybere z nabídky, objedná, zaplatí a s účtenkou je mu zároveň vytištěno pořadové číslo, které je po vyřízení objednávky vyvoláno na obrazovce. Tento jednoduchý vyvolávací systém včetně digital signage uplatníte v malé i větší restauraci rychlého občerstvení nebo firemní jídelně. 

Adcall

Vyvolávací systém v nemocnicích

 

V nemocnicích je často potřeba sofistikovanější verze vyvolávacího systému. Na odděleních se může nacházet více ambulancí v různých částech budovy, tudíž požadavky na vyvolávání klientů mohou být náročnější. Náš vyvolávací systém umožňuje nastavení podle potřeb klienta a je ho možné propojit s běžnými ambulantními programy.

 

 • Vyvolávací systém nemocnice často vyžaduje identifikaci pacienta pomocí karty pojištěnce, která se vkládá přímo do čtečky kiosku. 
 • Na dotykovém displeji kiosku lze zvolit důvod návštěvy (možnost nastavit až 10 položek).
 • Následně jsou data odeslána do ordinace příslušného lékaře, kde čekají ve frontě.
 • Lékař má k dispozici informace o přicházejícím pacientovi, se kterými může již předem pracovat a připravit si zdravotní dokumentaci.
 • V systému je možné nastavit, aby se na vyvolávací obrazovce zobrazovala čísla ambulancí, čísla dveří, jméno lékaře, šipka ukazující směr, atd.
 • Na obrazovce je možné také zobrazovat důležité informace pro pacienty, návody, příručky, reklamní spoty, atd.

Adcall

Vyvolávací systémy do ordinací

Pro lékaře a sestry jsou vyvolávací systémy užitečným pomocníkem, který jim sdělí, kolik pacientů čeká v čekárně, a nebo mají díky čtečkám v kioscích data o pacientovi ihned k dispozici. Náš systém je možné propojit s běžnými ambulantními programy.

Nabízíme jednoduchou registraci pacienta v několika krocích.

Systém přidělení pořadového čísla pacientovi: 

 • Pacient při příchodu zvolí důvod návštěvy.
 • Je mu vytištěn lístek s pořadovým číslem, datem a časem příchodu.
 • Informace o příchodu pacienta je odeslána do fronty do počítače lékaře, kde čeká na vyvolání.
 • Poté je zobrazeno pořadové číslo na obrazovce.
 • Na obrazovce je možné také zobrazovat důležité informace pro pacienty, návody, příručky, reklamní spoty,…

Pro lékaře, kteří chtějí mít přehled o tom, kdo do ordinace přijde, máme v nabídce verzi s čtečkou karet, která identifikuje pacienta již před příchodem do ordinace:

 • Pacient při příchodu do čekárny vloží svou kartu pojištěnce do čtečky v kiosku.
 • Data z karty pojištěnce jsou odeslána do počítače zdravotní sestry nebo lékaře, kteří tak mají předem přehled o tom, kdo přichází do ordinace a mohou si připravit zdravotní kartu pacienta.
 • Na obrazovce je možné také zobrazovat důležité informace pro pacienty, návody, příručky, reklamní spoty, atd.

Adcall

Vyvolávací systém na úřadech

Vyvolávací systém na úřadě nejčastěji funguje na přidělení pořadového čísla klientovi, které je pak následně vyvoláno na obrazovce. 

 • Klient si v kiosku s dotykovou obrazovkou zvolí důvod návštěvy úřadu, lze nastavit až deset důvodů návštěvy.
 • Dispel kiosku zobrazí důvod návštěvy a termo tiskárna vytiskne lístek s pořadovým číslem klienta, datem a časem registrace.
 • Data z kiosku jsou odeslána do počítače příslušného úřadu, kde ve frontě čekají, až je zaměstnanec úřadu vyvolá.
 • Pořadové číslo klienta je poté zobrazeno na obrazovce v čekárně úřadu, včetně čísla přepážky.
 • Na obrazovce je možné také zobrazovat důležité informace pro klienty, návody, příručky, reklamní spoty,…

 

Některým úřadům nabízíme i vyšší verzi vyvolávacího systému, která pracuje na bázi identifikace klienta

 • Při příchodu se klient ve čtečce kiosku identifikuje občanským průkazem, řidičským průkazem nebo kartou pojištěnce. Může také zadat tyto údaje na dotykové klávesnici.
 • Systém také může nabídnout volbu důvodu návštěvy úřadu.
 • Tato data jsou z kiosku odeslána do počítače příslušného úřadu a po vyvolání klienta úředník s těmito daty už může pracovat, a navíc zná také důvod návštěvy klienta. 
 • Na obrazovce je možné také zobrazovat důležité informace pro klienty, návody, příručky, reklamní spoty,…

Adcall

Systémy do čekáren a očkovacích center

Náš vyvolávací systém uplatníte v čekárnách všeho typu, kde vám pomůže uspořádat klienty ve frontě a postupně vyřídit jejich požadavky.  Jsme schopni zajistit vyvolávací systém do nově vznikajících velkých očkovacích center včetně Covid-19 center, a to na míru a dle potřeb klientů.

Výhody našich systémů

Naše spolehlivá vyvolávací zařízení nabízejí řadu výhod:

 • Jednoduché ovládání
 • Kvalitní zařízení 
 • Flexibilita použití
 • Rychlý servis
 • Skvělý poměr cena/výkon

Servis vyvolávacích systémů Adcall

 

Součásti naší nabídky je záruční a pozáruční servis s předem domluvenými víceúrovňovými stupni podpory.

Ceník vyvolávacích systémů Adcall

 

Při sestavování vyvolávacího systému na míru vašim potřebám připravíme detailní ceník, který bude nedílnou součástí smluvní dokumentace zakázky.

 

Společnosti, kterým jsme realizovali vyvolávací systém

Ukázky realizací

Audiovizuální technika| Adcall.cz
Audiovizuální technika| Adcall.cz
Audiovizuální technika| Adcall.cz
Audiovizuální technika| Adcall.cz

Reference Adcall instalací

Dodané systémy na klíč

 • VFN v Praze
 • FN Brno
 • FNKV
 • NsP Havířov
 • O2

Subdodávkové implementace

 • Česká pošta
 • Česká pojišťovna
 • Česká správa sociálního pojištění
 • Magistrát Brno

Nezávazná poptávka

Kancelář

Legionářská 182
664 34  Kuřim

Telefon

+420 602 766 326