Vyvolávací systémy

Naše vyvolávací zařízení se skládají z tiskárny pořadových lístků, LCD displeje a doplňkových zařízení (čtečky karet pojištěnců, přepážkového displeje, elektrického zámku).

Vyvolávací systémy pro různé druhy podnikání

Vyvolávací systémy znáte běžně například z pošty nebo z čekáren na úřadech a v nemocnicích. Cílem vyvolávacího systému je zajistit spravedlivé a rychlé odbavení čekajících osob bez nepříjemného čekání v dlouhých a nepřehledných frontách. Může také zabezpečit anonymitu klientů a zajistit jejich orientaci a pohyb v budově. V zahraničí jsou tyto systémy známé jako Queue management systems nebo Visitor management systems.

Zjednodušeně by se dalo říct, že se vyvolávací systém skládá z kiosku, kde zadáte svůj požadavek a vyvolávacího zařízení, což jsou LCD, LED a další typy obrazovek různých formátů. Jednoduché nastavení celého systému snadno zajistíte přes ovládací software.  

Kde všude naše vyvolávací systémy najdete?

Vyvolávací systémy najdou své uplatnění kdekoliv, kde potřebujete řídit frontu zákazníků, pacientů, hostů, návštěvníků a podobně. Zde je výčet nejčastějších umístění našich vyvolávacích systémů a zařízení.

Vyvolávací systém v nemocnicích

 

V nemocnicích je často potřeba sofistikovanější verze vyvolávacího systému. Na odděleních se může nacházet více ambulancí v různých částech budovy, tudíž požadavky na vyvolávání klientů mohou být náročnější. Náš vyvolávací systém umožňuje nastavení podle potřeb klienta a je ho možné propojit s běžnými ambulantními programy.

 

 • Vyvolávací systém nemocnice často vyžaduje identifikaci pacienta pomocí karty pojištěnce, která se vkládá přímo do čtečky kiosku. 
 • Na dotykovém displeji kiosku lze zvolit důvod návštěvy (možnost nastavit až 10 položek).
 • Následně jsou data odeslána do ordinace příslušného lékaře, kde čekají ve frontě.
 • Lékař má k dispozici informace o přicházejícím pacientovi, se kterými může již předem pracovat a připravit si zdravotní dokumentaci.
 • V systému je možné nastavit, aby se na vyvolávací obrazovce zobrazovala čísla ambulancí, čísla dveří, jméno lékaře, šipka ukazující směr, atd.
 • Na obrazovce je možné také zobrazovat důležité informace pro pacienty, návody, příručky, reklamní spoty, atd.

Systémy do čekáren a očkovacích center

Náš vyvolávací systém uplatníte v čekárnách všeho typu, kde vám pomůže uspořádat klienty ve frontě a postupně vyřídit jejich požadavky.  Jsme schopni zajistit vyvolávací systém do nově vznikajících velkých očkovacích center včetně Covid-19 center, a to na míru a dle potřeb klientů.

Vyvolávací systémy do ordinací

Pro lékaře a sestry jsou vyvolávací systémy užitečným pomocníkem, který jim sdělí, kolik pacientů čeká v čekárně, a nebo mají díky čtečkám v kioscích data o pacientovi ihned k dispozici. Náš systém je možné propojit s běžnými ambulantními programy.

Nabízíme jednoduchou registraci pacienta v několika krocích.

Systém přidělení pořadového čísla pacientovi: 

 • Pacient při příchodu zvolí důvod návštěvy.
 • Je mu vytištěn lístek s pořadovým číslem, datem a časem příchodu.
 • Informace o příchodu pacienta je odeslána do fronty do počítače lékaře, kde čeká na vyvolání.
 • Poté je zobrazeno pořadové číslo na obrazovce.
 • Na obrazovce je možné také zobrazovat důležité informace pro pacienty, návody, příručky, reklamní spoty,…

Pro lékaře, kteří chtějí mít přehled o tom, kdo do ordinace přijde, máme v nabídce verzi s čtečkou karet, která identifikuje pacienta již před příchodem do ordinace:

 • Pacient při příchodu do čekárny vloží svou kartu pojištěnce do čtečky v kiosku.
 • Data z karty pojištěnce jsou odeslána do počítače zdravotní sestry nebo lékaře, kteří tak mají předem přehled o tom, kdo přichází do ordinace a mohou si připravit zdravotní kartu pacienta.
 • Na obrazovce je možné také zobrazovat důležité informace pro pacienty, návody, příručky, reklamní spoty, atd.

Vyvolávací systém na úřadech

Vyvolávací systém na úřadě nejčastěji funguje na přidělení pořadového čísla klientovi, které je pak následně vyvoláno na obrazovce. 

 • Klient si v kiosku s dotykovou obrazovkou zvolí důvod návštěvy úřadu, lze nastavit až deset důvodů návštěvy.
 • Dispel kiosku zobrazí důvod návštěvy a termo tiskárna vytiskne lístek s pořadovým číslem klienta, datem a časem registrace.
 • Data z kiosku jsou odeslána do počítače příslušného úřadu, kde ve frontě čekají, až je zaměstnanec úřadu vyvolá.
 • Pořadové číslo klienta je poté zobrazeno na obrazovce v čekárně úřadu, včetně čísla přepážky.
 • Na obrazovce je možné také zobrazovat důležité informace pro klienty, návody, příručky, reklamní spoty,…

 

Některým úřadům nabízíme i vyšší verzi vyvolávacího systému, která pracuje na bázi identifikace klienta

 • Při příchodu se klient ve čtečce kiosku identifikuje občanským průkazem, řidičským průkazem nebo kartou pojištěnce. Může také zadat tyto údaje na dotykové klávesnici.
 • Systém také může nabídnout volbu důvodu návštěvy úřadu.
 • Tato data jsou z kiosku odeslána do počítače příslušného úřadu a po vyvolání klienta úředník s těmito daty už může pracovat, a navíc zná také důvod návštěvy klienta. 
 • Na obrazovce je možné také zobrazovat důležité informace pro klienty, návody, příručky, reklamní spoty,…

Vyvolávací systémy do restaurací

Pomůžeme vám zajistit vyvolávací systém pro restaurace, který vám umožní uspořádat přicházející zákazníky do fronty a v řádném pořadí vyřizovat jejich objednávky. Jestliže chcete informovat své klienty o nabídkách restaurace, novinkách a akčních nabídkách, využijte náš sofistikovaný digital signage systém, který vám to jednoduše umožní a vše zobrazí ve formátu videa, obrázku, slideshow. 

Na obrazovce si klient vybere z nabídky, objedná, zaplatí a s účtenkou je mu zároveň vytištěno pořadové číslo, které je po vyřízení objednávky vyvoláno na obrazovce. Tento jednoduchý vyvolávací systém včetně digital signage uplatníte v malé i větší restauraci rychlého občerstvení nebo firemní jídelně. 

Naše systémy jsou určeny pro náročné zákazníky a složité provozy zejména ve zdravotnictví. Pokročilé technologie jsou jednou z cest, jak pokračovat ve zrychlení a zkvalitnění poskytovaných služeb, bez nutnosti rozšiřovat řady personálu. 

Řídící aplikaci je možné instalovat na kterémkoliv počítači, nebo virtuálním serveru. Sama slouží k nastavení parametrů, podle kterých vyvolávací systém funguje. Ze zajímavých funkcí je možné vyjmenovat například tyto:

 • Nastavení priorit vybraným činnostem.
 • Triáž – systém dle nastavených kritérií hlídá akutnost pacientů čekajících na ošetření.
 • Systém dovede sledovat počty klientů, tak aby odhadl, kolik jich je možné za pracovní dobu obsloužit. Nedovolí
 • Mód přetížení – server v určitých chvílích překládá klienty k méně vytíženým pracovištím.

Objednávání přes internet

Systém dovoluje objednávání přes internet. Objednaného klienta může zanést obsluha na přepážce. Další možností je umístění objednávacího formuláře na web, kde se mohou dle zadaných pravidel klienti objednávat sami. Po objednání klient dostává čtyřmístný kód, kterým se při příchodu přihlásí u tiskárny.

 Manažerské nástroje a statistiky

Získejte novou moc nad provozem svého oddělení skrze informace. Přesné a průkazné zaznamenání příchodu klienta a jeho pohybu v systému, Vám dovolí řešit spravedlivě každou vznesenou stížnost. Navíc získáte možnost pozorovat fungování oddělení dle různých parametrů. Ať už chcete vědět kolik lidí chodí v posledním roce mezi 8:30 a 9:30 v úterý, kolik pacientů spadlo do rozmezí čekání 5–10 minut, nebo zda se průměrná doba obsluhy blíží Vašim představám. Toto vše a mnohem víc Vám systém dovolí mít plně pod dohledem a kontrolou.

Místo, kde začíná cesta klienta vyvolávacím systémem. Umisťuje se buď v čekárně, kde si klient odebere lístek, nebo na recepci, kde je zařazen pověřeným pracovníkem do systému.

Montáž

Upevnění do podlahy, nebo na zeď. Existuje možnost podstavce pro stabilizaci, bez nutnosti kotvení. Tiskárny mohou být také položeny na stole.

Typ tiskáren:

Tlačítkové

Jednoduchá a cenově příznivější varianta. K dispozici jsou čtyřtlačítkové tiskárny T041 a devítitlačitková verze T091.

 Dotykové

Nejžádanější varianta tiskáren. Dovoluje naprosto univerzální zobrazení až 250 činností, které mohou být libovolně větveny do skupin. Grafické zpracování do corporate identity designu instituce a přidání loga je součástí objednávky. Standardně používáme tiskárny menší TS101 a větší TS150

Se snímačem občanských průkazů a karet zdravotních pojišťoven

Technologie snímání karet dovoluje klientům vložit své údaje jediným projetím čtečkou (jméno a příjmení, rok narození a pojišťovnu), takže jsou pro pracovníky dostupné, bez nutnosti ručního zadávání. 

Epidemiologická ochrana

Dotykové plochy tiskárny je možné opatřit speciální antibakteriální folií, která brání přenosu virů a bakterií z povrchů. Můžete tak přispět k zamezení šíření nemocí a ochraně svých klientů.

 • již za 15 minut dochází k redukci 94,99% koronavirů na povrchu folie, po 60 minutách se ochrana zvedne na 99,87%
 • účinné na všechny druhy nebezpečných bakterií. Při aplikování dochází k redukci bakterií o 99,99%
 • testováno dle norem ISO 22196 a ISO 21702
 • nedráždí lidskou pokožku
 • životnost folie při zachování deklarovaných vlastností je 5 let

Pořadový lístek

Na pořadový lístek je možné kromě čísla klienta uvést další informace. Standardně se tiskne také čas zařazení lístků, název vybrané činnosti a logo instituce. Dále je možné rozšířit o odhad doby čekání, výčet přepážek, kde může být klient vyvolán, délku fronty čekajících, nebo libovolný text s informacemi (například propagace, nebo důležitá upozornění).

Design tiskáren

Chceme, aby se tiskárna stala svým designem součástí prostoru čekací zony. Proto nabízíme několik variant vzhledů a barev. Jsme také schopni navrhnout řešení přímo na míru Vašich požadavků.

Čtečka čárových kodů

Tento nástroj má celou řadu využití. Vytištění čárového kodu na lístek dovoluje odeslání klienta na vyšetření (např. rentgen), tak aby se po návratu mohl opět nahlásit na oddělení bez nutnosti brát si znovu lístek. Další široké využití čárových kodů nacházíme v místech prodeje, ne prací se zásilkami. Zásilka může být načtena přes čárový kod a připravována ihned po příchodu zákazníky, ještě dříve, než se dostane na řadu.

Infografika a světelné tabule

Každý prostor a technické řešení má svá specifika. Jsme schopni nabídnout výrobu grafických prvků, které klienta v čekací zóně navedou k tiskárně, nebo nesou instrukce, jak s vyvolávacím systémem pracovat.

U obrazovky LED displeje máte k dispozici několik komponent. Nejčastěji používané jsou tyto:

 • Logo a corporate identity
 • Hlavní vysílací plochu videa.
 • Aktuální datum a čas.
 • Informační textový řádek.
 • Vyvolávací systém.

 Tím však možnosti nekončí. Na obrazovku může být streamován libovolný obsah, nebo implementována webová aplikace. Mohou se přenášet informace přes) RSS rozhraní. Zobrazení je tedy plně konfigurovatelné dle Vašich přání a požadavků.

Hlavní displej LED

Hlavní displej slouží k zobrazení všech volaných klientů v čekací zóně. Dělí se hlavně podle velikosti LED číslic a počtu zobrazovaných řádků.

Přepážkový displej

Přepážkové displeje slouží k označení jednotlivých pracovišť a lepší orientaci klientů v prostoru. Zobrazují se na nich pouze čísla volaných klientů, kteří jsou volání do tohoto konkrétního pracoviště. Přepážkový displej je možné opatřit libovolným potiskem popisujícím dané pracoviště.

El. zámek

Toto zařízení slouží k otevření dveří po zavolání klienta. Obsluha tak nemusí chodit klientům osobně otevírat dveře. Po každém vyvolání dojde k odblokování zámku automaticky. Elektrický zámek je možné nainstalovat do většiny stávajících dveřních zárubní. Vždy je potřeba odborně posoudit stav stávajících dveří, zda jsou pro montáž vhodné.

 Přepážková aplikace

Aplikaci je možné nainstalovat na libovolný počítač, nebo terminál. Obsluha ji využívá k vyvolávání a přeposílání čekajících klientů. Samotná aplikace je nenáročná a velmi spolehlivá. Práce s ní intuitivně jednoduchá. Přesto nabízí velké množství šikovných nástrojů. Vždy máte přehled o počtech čekajících klientů, době čekání a agendě s kterou za Vámi přicházejí a mnohém dalším.

 Hardwerová přepážková klávesnice

Přepážková klávesnice vyvolávacího systému plní všechny hlavní funkce pro vyvolávání a přeposílání klientů. Některé funkce, jako statistiky jsou zde ořezané. Je vhodnou volbou na pracoviště, kde není dostupný počítač obsluhy.

Přepážkový displej

Přepážkové displeje slouží k označení jednotlivých pracovišť a lepší orientaci klientů v prostoru.

Přepážková klávesnice

Přepážková klávesnice vyvolávacího systému plní všechny hlavní funkce pro vyvolávání a přeposílání klientů. Některé funkce, jako statistiky jsou zde ořezané. Je vhodnou volbou na pracoviště, kde není dostupný počítač obsluhy.

Hlavní displej

Hlavní displej slouží k zobrazení všech volaných klientů v čekací zóně. Dělí se hlavně podle velikosti LED číslic a počtu zobrazovaných řádků.

Rozložení LED obrazovky

Naši programátoři při tvorbě vyvoávacího systému dbají na přehlednost a správné rozložení jednotlivých objěktů tak, aby se v něm mohl každý orientovat.

Infotabule

Jsme schopni nabídnout výrobu grafických prvků, které klienta v čekací zóně navedou k tiskárně, nebo nesou instrukce, jak s vyvolávacím systémem pracovat.

Design tiskáren

Námi dodávané tiskárny jdou ruku k ruce s moderním pojetím designu. Používáme hardware pouze od prověřených dodavatelů. 

Výhody našich systémů

Naše spolehlivá vyvolávací zařízení nabízejí řadu výhod:

 • Jednoduché ovládání
 • Kvalitní zařízení 
 • Flexibilita použití
 • Rychlý servis
 • Skvělý poměr cena/výkon

Servis vyvolávacích systémů Adcall

 

Součásti naší nabídky je záruční a pozáruční servis s předem domluvenými víceúrovňovými stupni podpory.

Ceník vyvolávacích systémů Adcall

 

Při sestavování vyvolávacího systému na míru vašim potřebám připravíme detailní ceník, který bude nedílnou součástí smluvní dokumentace zakázky.

 

Těmto institucím zajišťujeme moderní vyvolávací systémy

Vyvolávací systémy | Adcall.cz
Vyvolávací systémy | Adcall.cz
Vyvolávací systémy | Adcall.cz
Vyvolávací systémy | Adcall.cz

Ukázky realizací

Audiovizuální technika| Adcall.cz
Audiovizuální technika| Adcall.cz
Audiovizuální technika| Adcall.cz
Audiovizuální technika| Adcall.cz

Reference Adcall instalací

Dodané systémy na klíč

 • VFN v Praze
 • FN Brno
 • FNKV
 • NsP Havířov
 • O2

Subdodávkové implementace

 • Česká pošta
 • Česká pojišťovna
 • Česká správa sociálního pojištění
 • Magistrát Brno

Nezávazná poptávka

Kancelář

Legionářská 182
664 34  Kuřim

Telefon

+420 602 766 326